Ciekawostki z historii okolicy i nie tylko

Historia - świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
- Cyceron


SZCZEDRZYK na mapach historycznych.


Wojska napoleońskie w naszej okolicy.
W czasie powrotu z kampanii rosyjskiej z 1812 roku jakiś oddział (nie wiem jak liczny) Wojsk napoleońskich stacjonował o naszej okolicy - nie wiem jak długo. Zatrzymali się na terenie obecnych Jedlic i mieszkali w rejonie centralnym, tam, gdzie teraz znajduje się studnia.
Jedno z podań mówi, że jeden z żołnierzy zginął tonąc wraz ze swoim koniem w bagnie (teren pod Szczedrzykiem był bardzo mokry - bagnisty).
Spodobała mu się młoda dziewczyna ze Szczedrzyka i postanowił ją złapać. Ta uciekając przed nim pobiegła na teren bagnisty, a znając go dobrze bezpiecznie go przebyła i uciekła mu. Żołnierz chcąc ją złapać gonił ją przez bagna, ale nieostrożny wpadł w grzęsawisko i utonął wraz ze swym koniem. Do tej pory wisi na drzewie mała kapliczka (przy drodze do studni wodociągowej, boczna droga od ulicy jedlickiej).
Źródło: zasłyszane od starszych mieszkańców jako podania przekacywane z pokolenia na pokolenie. (poszukuję inne źródła potwierdzające te zdarzenie i fakty).


Rejon kapliczki przy drodze do Jedlic.
Przy drodze ze Szczedrzyka do Jedlic stoi kapliczka.
Dawniej W tym miejscu była karczma/zajazd. Zatrzymywali się tu podróżni by odpocząć a konie poili obok w małym stawku, po którym zagłębienie znajduje się po przeciwnej stronie drogi.
Źródło: zasłyszane od starszych mieszkańców jako podania przekazywane z pokolenia na pokolenie. (poszukuję inne źródła potwierdzające te zdarzenie i fakty).Badania archeologiczne prowadzone w okolicy
W latach 1937-39 kiedy budowano zbiornik retencyjny na Małej Panwi, zostały przeprowadzone badania archeologiczne tego terenu. Pozwalają one choć w przybliżeniu wyobrazić sobie kim byli ludzie żyjący tu przed wieloma wiekami. Czym się zajmowali? Jak mieszkali? Badania wykopaliskowe prowadzone były przez archeologów niemieckich. Kierował nimi dr G. Raschke, przy współpracy: R. Dahnke, F. Ullricha i O. Slaniny.

Ważniejsze stanowiska archeologiczne odkryte podczas badań to: ślady osad późnorzymskich w Turawie, oraz w Szczedrzyku cmentarzysko ciałopalne i późnorzymskie stanowiska osadnicze. Wiek wykopalisk ustalono na III, IV po Chrystusie. Osady reprezentują typ tzw. ulicówki, gdzie budynki stawiane były wzdłuż obu stron drogi. Domy miały kształt czworobocznych (6x5 m) chat naziemnych o konstrukcji słupowej. Były jednoizbowe, oddalone od siebie przeciętnie 2-6 metrów, szerokość ulicy ok. 6 m. Osiedle podzielone było na część mieszkalną i gospodarczą. W części gospodarczej znaleziono paleniska, jamy i resztki budowli nieznanego przeznaczenia. Odkryto tu zespół produkcyjny związany z przetopem rudy darniowej, z uprawianiem tkactwa, jak również przedmioty związane z rolnictwem i hodowlą. Na tej podstawie specjaliści zaliczają znalezione osady do późnorzymskiej kultury przeworskiej, a nawet zawężają do tzw. kultury dobrodzieńskiej.

Niestety oryginalna dokumentacja prac wykopaliskowych zaginęła podczas II wojny światowej. Podobnie rzecz ma się z zabytkami archeologicznymi z tego okresu. Najpierw w czasie wojny wywieziono je do Czech gdzie doczekały końca wojny, a następnie w 1956 wróciły z Brna do Opola przez Warszawę niestety bardzo zdekompletowane. Źródło: www.szczedrzyk.ozimek.net.plLinki

www.odkrywca.pl - Miesięcznik tematyce historyczno-eksploracyjnej
Losowe zdjęcie

Subskrypcja

W to miejsce muszę wpisać odpowiedni tekst pasującu do kontekstu (Subskrypcja)

Copyright by www.ansgar.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl - profesjonalne szablony
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt